Fredrik Rye-Ramberg

Fredrik Rye-Ramberg

Seniorrådgiver/partner
902 79 383frr@aeger.no

Fredrik er seniorrådgiver og partner i Aeger Group AS siden 2018. Han har jobbet i det svenske forsvaret i over 17 år hvor han spesialiserte seg innenfor operativ sikkerhetstjeneste og personnel recovery. Fredrik er seniorrådgiver innenfor sikkerhet og beredskap, og er i tillegg Aeger sin hovedansvarlige for kurs-og opplæringsvirksomhet. Han er vår spisskompetanse på utvikling av opplæringskonsept innenfor sikkerhet og beredskap og har en bred kompetanse på- og erfaring av håndtering av risikoutsatt virksomhet internasjonalt.