Lars Askvig

Lars Askvig

Seniorrådgiver/partner
+47 900 11 219la@aeger.no

Lars er seniorrådgiver i Aeger Group. Han har bakgrunn fra Forsvaret og Kystjegerkommandoen hvor han jobbet som operatør, operasjonsoffiser og spesialist innen en rekke fagfelt. I senere år har han jobbet med Norsk Folkehjelps humanitære mineryddingsoperasjoner i midtøsten, balkan og afrika, studert internasjonal beredskap ved UiT og jobbet med digital kriseledelse og beredskapsplanverk i RAYVN.
Lars evner å gjøre kompliserte konsepter forståelig og har en proaktiv og innovativ tilnærming til beredskap. Hans utstrakte reiseerfaring til høyrisikoområder, varierte fagekspertise og erfaring med digital krisehåndtering gjør Lars til et av Aegers multiverktøy.