Michael Weistra

Michael Weistra

Seniorrådgiver
91924962mw@aeger.no

Michael er seniorrådgiver i Aeger Group. Han har bakgrunn som offiser i de Nederlandske væpnede styrker som langdistanse-rekognoseringskommandør og har jobbet for den nederlandske militære etterretningstjenesten de seneste årene. Han har lang erfaring med å lede og utføre operasjoner over hele verden. Han kan raskt forstå og analysere organisasjonsstrukturer og arbeide i komplekse miljøer. Michael har selv erfart viktigheten av risiko- og krisehåndtering.