Amund Ole Flesvik

Amund Ole Flesvik

Faglig leder/Seniorrådgiver/partner
488 87 836aof@aeger.no

Amund Ole er partner og seniorrådgiver i Aeger Group AS. Han har mange års erfaring fra Forsvaret og politiet, og har blant annet jobbet i Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste. Amund Ole har bachelor- og mastergrad innenfor sikkerhet, beredskap og kriseledelse. Amund Ole er opptatt av at det er kvalitet i kompetanseoverføringen og det å tilføre merverdi for våre kunder.