Om oss

Hvem vi er

Aeger Group er et konsulentselskap som har spesialisert seg på sikring av risikoutsatte verdier og etablering av beredskapsevne internasjonalt. Vi arbeider målrettet med å bistå kundene våre i å etablere en forsvarlig sikkerhet med reell evne til å motstå målrettede angrep og håndtere uønskede hendelser.

Vi har spesialisert oss på å løse komplekse sikkerhetsrelaterte problemstillinger gjennom kartlegging av risiko og utvikling av helhetlige proaktive og reaktive barrierer – og slik bidra til at kundene våre når oppsatte målsettinger.

Konfidensialitet er avgjørende for mange av virksomhetene vi arbeider med, og vi er stolte av å etterleve verdiene våre i alt vi gjør.

Våre verdier; integritet – pålitelighet - fleksibilitet

Vår visjon

Vår visjon er å være den ledende leverandøren av tjenester innenfor risikostyring, sikkerhet, beredskap og sikkerhetsopplæringsløsninger i Nord-Europa.
Vi skal kjennetegnes av kvalitative løsninger, høy kompetanse og servicekvalitet – samt ved å bygge langvarige forhold til våre kunder.

Tilnærming til risiko

I Aeger Group mener vi at god risikostyring setter våre kunder i stand til å realisere muligheter, og fører til bedre konkurranseevne. Risikostyring spiller en nøkkelrolle i kontinuerlig forbedring.

Integritet

Vi i Aeger Group etterstreber å opptre på en ærlig, ansvarlig og rettferdig måte, og gjennom dette bygge sterke tillitsfulle relasjoner til kunder og interessenter. Vi er stolte av selskapets gode omdømme i sikkerhetsbransjen, og arbeider hardt hver dag for å opprettholde dette.

Pålitelighet

Vi er en pålitelig og samarbeidsvillig partner som etterstreber å bygge langvarige og transparente relasjoner til kundene våre.  Ansvarlighet gjennomsyrer måten vi driver forretningsvirksomhet på.

Fleksibilitet

Vi er nysgjerrige og leter kontinuerlig etter nye og effektive måter å løse sikkerhets- og beredskapsutfordringer på. Vi tilbyr skreddersydde og innovative løsninger som løser våre kunders behov.

Våre ansatte

Våre ansatte er selskapets mest verdifulle ressurs, og gjennom ulik bakgrunn, erfaringer og perspektiver utgjør vi et effektivt team. Vi er en multinasjonal virksomhet og finner styrke i mangfold. Våre ansatte har variert bakgrunn med fokus på operasjonell og akademisk kompetanse.

Les mer om våre ansatte her

Våre kunder

Vi arbeider på tvers av sektorer og bransjer for kunder med virksomhet både i Norge og internasjonalt. Våre kunder har virksomhet på alle kontinenter i områder med både lav, middels og høy risiko.
Konsulenter

Aeger Group og menneskerettigheter

Vi respekterer og anerkjenner menneskerettighetene slik disse kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring.

Vi etterlever menneskerettighetslovgivning og relaterte FN-konvensjoner og overholder nasjonal og internasjonal lovgivning i vår daglige virksomhet.

Helse, sikkerhet, miljø og kvalitet

Forretningsmessig suksess er tett knyttet til resultatene våre innenfor helse, sikkerhet, miljø og kvalitet, og vi utfører våre aktiviteter i samsvar med gjeldende lover og forskrifter på en måte som fremmer helse og sikkerhet.

Aeger er forpliktet til å beskytte ansatte, interessenter, virksomhet og eiendeler mot skade. Å forstå konteksten vi opererer innenfor legger grunnlaget for at vi kontinuerlig forbedrer måten vi jobber på.

Vi er opptatt av å utføre alle våre aktiviteter, inkludert aktiviteter som utføres av underleverandører, på en måte som beskytter det miljøet og forhindrer forurensning.

Vår tilnærming til korrupsjon

Aeger overholder alle relevante lover som forbyr bestikkelser og korrupsjon. Vi forventer at våre ansatte, partnere og de som vi driver forretning med opptrer rettferdig, ærlig og med integritet. Ansatte eller andre representanter fra Aeger skal aldri tilby eller motta bestikkelser eller andre former for incitamenter.

Vi har nulltoleranse for alle former for korrupsjon og dette gjenspeiler enhver interaksjon med eksterne interessenter, forretningspartnere og kunder.

Våre styrings- og kvalitetsprosesser

I Aeger tror vi på kontinuerlig forbedring. Vi legger denne tilnærmingen til grunn internt, og overfører den til kundene våre. Vår tilnærming er basert på styringsprinsippene som er angitt i ISO 9001.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi deler aldri dine opplysninger. Les om vårt Personvern
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Chat bubble icon
Følg oss på
sosiale medier