Vic Pretorius

Vic Pretorius

COO/Seniorrådgiver/partner
475 04 480vp@aeger.no

Vic er seniorrådgiver og partner i Aeger Group AS. Han har lang og svært solid erfaring innenfor sikkerhetsledelse der fokuset har vært utvikling og implementering av helhetlige sikkerhetsstyringsprogrammer tilpasset strategiske mål på ledelsesnivå. Vic har også meget høy kompetanse innenfor Business Continuity Planning, beredskapsplanlegging og -ledelse, stakeholder management og krisekommunikasjon.
Vic har lang erfaring med å operere i fjerntliggende og risikoutsatte miljøer med høy trussel, og samtidig levere tjenester i henhold til internasjonale standarder. Han har også omfattende kunnskap om industriell beste praksis, gjeldende og relevant lovgivning og virksomhetsstyring. I tillegg er Vic vant til å designe sikkerhets- og risikostyringssystemer som gjør det mulig for virksomheter å oppnå strategiske mål og reagere robust og hensiktsmessig på oppdukkende situasjoner. Vic har lang erfaring i utarbeidelse og oppfølging av opplærings- og treningsprogrammer for å etablere sikkerhetsbevissthet og kultur nødvendig for at store virksomheter skal ha tilstrekkelig robusthet for operasjoner i risikoområder. Han arbeider lidenskapelig for å oppnå og opprettholde målsettingen om null skader, integrere virksomheten i lokalsamfunnet og bidra til bærekraftig utvikling.