Color Line

Color Line

Color Line er meget godt fornøyd med konsulentbistanden fra Aeger Group. De behersker alle nivåer operativt og strategisk og er proaktive i tilnærmingen. Med deres brede erfaringsbakgrunn tilførte de revideringen av Color Lines landberedskap relevant faglig tyngde og ansvarlighet - Frode Hansen, Konserndirektør salg- og marked

BESKRIVELSE

Color Line AS er blant Europas ledende rederier innen Europeisk nærskipsfart. Selskapet har en flåte på syv skip, og opererer fire internasjonale linjer mellom syv havner i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland, med cruise på ruten mellom Oslo og Kiel, transport på rutene mellom Larvik og Kristiansand til Hirtshals, og transport og shopping på ruten mellom Sandefjord og Strømstad.

Color Line besluttet i 2017 å revidere alle deler av beredskapen for landansatte over en toårs-periode. Formålet var å kvalitetssikre beredskapsorganisasjonen, kompetanse, rutiner, prosesser og systemutnyttelse.

Sikkerhet og beredskap er en integrert del av Color Lines virksomhet på alle nivåer i organisasjonen.

LØSNINGEN

Color Line engasjerte Aeger Group AS til å bistå med spisskompetanse, prosjektkoordinering, utarbeidelse av beredskapsplaner og taktisk gjennomføring av øvelser. Aeger Group bidro særlig på følgende områder:

- Beredskapsplanlegging på operativt, taktisk og strategisk nivå.
- Systematisk og helhetlig tilnærming til beredskapsopplæring og øvelser.
- Forståelse for det offentliges ansvar og organisering ved storulykker, samt tilrettelegging for samhandling mellom privat virksomhet og offentlige etater i beredskapssituasjoner.
- Aktivt partnerskap og utvikling av løsninger kunden skal kunne forvalte selv.

En del av oppdraget var å tilrettelegge for en lærende beredskapsorganisasjon basert på prinsippet om kontinuerlig forbedring.

Etablering av beredskapsevne i verdensklasse!

UTFORDRINGEN

Det spesielle med Color Line er at de har flere tusen passasjerer (gjester) på skipene, og de må ha en beredskap robust nok til å håndtere svært store hendelser. Color Line Marine AS (CLM) er Color Lines maritime driftsselskap (ISM kode selskap) med ansvar for at den maritime driften gjennomføres i henhold til gjeldende lovverk og krav, og for at sikkerheten om bord og på terminalene ivaretas. I dette ligger også å forebygge situasjoner som kan medføre skade på liv, helse og miljø. Skipene og CLM beredskapsgruppe på land øver regelmessig i henhold til lovkrav. Stadig forbedres rapportering og årsaksbehandling av hendelser, slik at selskapet oppnår bedre innsikt over faremomenter ved driften og selskapet kan iverksette forebyggende tiltak for å unngå uønskede hendelser.

RESSURSEN / TEAMET

For det kontinuerlige arbeidet med å bistå Color Line sitt beredskapsarbeid benyttes hele Aeger Groups sin totale kompetansebase og erfaring. Det er Jahn-Helge Flesvik som har ledet dette arbeidet fra Aeger Group sin side og har spilt på den kollektive kunnskapen som selskapet besitter. Ønsker du å lese mer om Jahn-Helge sin ekspertise kan du ta en titt her

OM COLOR LINE

Color Line AS er blant Europas ledende rederier innen Europeisk nærskipsfart. Selskapet har en flåte på syv skip, og opererer fire internasjonale linjer mellom syv havner i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland, med cruise på ruten mellom Oslo og Kiel, transport på rutene mellom Larvik og Kristiansand til Hirtshals, og transport og shopping på ruten mellom Sandefjord og Strømstad.

I tillegg til person- og godstransport, driver Color Line konferanse og messer, hotelldrift, restauranter, butikker, underholdning og turproduksjon.

Selskapet sysselsetter ca 2.400 årsverk i fire land, og er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstrafikken i regelmessig trafikk til og fra Norge, med skip registrert i norsk skipsregister og med norsk eierskap samt norsk hovedkontor.

Color Line transporterer årlig nesten fire millioner passasjerer. I tillegg transporteres ca 180.000 fraktenheter, som tilsvarer ca. 130.000 vogntog og utgjør eksempelvis rundt 13 prosent av antallet trailere som årlig passerer Svinesund på grensen mellom Norge og Sverige.