Det å forstå kundens behov

Det å forstå kundens behov

Vår klient opererer i et svært risikoeksponert miljø, og trengte en Global Security Coordinator for å gi kontinuerlig støtte til deres partnerbaserte operasjoner over hele verden - Fredrik Rye-Ramberg, Senior Advisor Aeger Group AS

Vår internasjonale klient kontaktet Aeger Group på grunn av en omfattende undersøkelse blant deres ansatte, og uttalte at sikkerhet for de ansatte, risikoreduksjon og krisehåndtering var noen av deres største bekymringer, opererende i noen av de mest risikoutsatte områdene i verden. I forbindelse med denne undersøkelsen definerte organisasjonen og Aeger Group et spesifikt behov for en global tilnærming til alle de uttalte utfordringene og et behov for utvidet operasjonell støtte.

Gi operativ og strategisk støtte

På grunn av de utfordrende operasjonelle kontekstene for klienten, med militærkupp, pågående militære konflikter, betydelig press fra eksisterende regjeringer, og en økende trussel fra terrorister. Oppdraget for Global Security Coordinator, levert av Aeger Group, har vist seg å være mer enn verdifullt for kunden, og gir operativ og strategisk støtte for å dempe enhver kommende og pågående krise.

Gjennom en proaktiv og helhetlig tilnærming har Aeger Group gitt langvarig støtte til kunden, hjulpet dem med en global strategi, møte deres spesifikke behov, og støttet dem i deres problemløsning, slik at de kan navigere og redusere risiko i et svært risikoeksponert miljø uten å miste operativt fokus.

Etablering av konteksten

Aeger dedikerte to av sine seniorrådgivere til oppdraget for å finne ut hvilke endringer som ville gjøre kunden i stand til å dempe alle utfordringene, uten å miste operativ effekt og styrke sin omsorgsplikt og gi langvarig driftsstøtte.

På grunn av kompleksiteten i konteksten, med en stor variasjon av aspekter som måtte vurderes, etablerte Aeger Group konteksten for oppdraget gjennom en omfattende prosess.

- Etablere en situasjonsforståelse av eksisterende struktur og eksisterende utfordringer ved å vurdere gjeldende planer, og et stort antall dybdeintervjuer med ansatte på alle nivåer.

- Etablere en oppdatert forståelse av de overordnede strategiske risikoene for klienten på globalt nivå.

- Etablere en detaljert og oppdatert forståelse av deres operasjonelle risikoer i alle operasjonsområder ved å gjennomføre en dedikert risikovurdering for alle 26 land hvor kunden er representert.

Bygge en struktur

Etter å ha etablert risikobildet for alle operasjonelle lokasjoner, utviklet Aeger Group en semi-interaktiv, global plattform som var vert for alle viktige strukturer, informasjon og spesifikke prosesser.

Plattformen gjør det mulig for alle ansatte å ha en direkte tilgjengelighet på alle nivåer for å få tilgang til all viktig informasjon på ett sted, slik at de kan ha en proaktiv tilnærming til sin operasjonelle kontekst og gir dem en rask og effektiv måte å svare på eventuelle sikkerhetsrelaterte utfordringer. Aeger group ga kunden en oppdatert, relevant og spesifikk løsning i et klientbasert Global Security Management System, GSMS.

Ta eierskap og implementere GSMS

Ingen struktur, policy eller operasjonell løsning er verdt noe uten at kunden har eierskap til konseptet.

I tett samarbeid med oppdragsgiver fikk Aeger i oppdrag å støtte dem gjennom en omfattende implementeringsfase som involverer alle operasjonelle lokasjoner. Ved å støtte klienten så nært som mulig, hjalp Aeger klienten med å bygge eierskap og definerte spesifikasjonene for deres operasjonelle krav i rollen som deres utpekte Global Security Coordinator.

Fredrik Rye-Ramberg har ledet dette arbeidet fra Aeger Group sin side og har spilt på den kollektive kunnskapen som selskapet besitter.

Oppdragsgiver er en trosbasert utviklingsorganisasjon. De støtter og samarbeider med hundrevis av lokale partnerorganisasjoner i rundt tjue land. Sammen med sine partnerorganisasjoner danner de et globalt nettverk som jobber for at flere skal kunne leve verdige liv.