DNK

DNK

Aeger ansatte har blitt implementert i rotasjonsordningen for vaktleder i DNK på en fantastisk måte og anses nå som fullt integrert i teamet vårt og representerer faktisk en verdsatt ekstra ressurs. Ser frem til å jobbe enda tettere med den meget profesjonelle Aeger Group gjengen i fremtiden, og gi sikkerhetsstøtte til den norske handelsflåten - Freddy Furulund, Director of Security & Contingency, Intelligence & Operations Centre (IOC) at DNK

Vakthavende offiser vil da tilby deg umiddelbar råd, mobilisere krisehåndteringsteamet vårt (CMT) om nødvendig, gi responsressurser og støtte deg gjennom hele krisehåndteringen.

Intelligence & Operations Center (IOC) ved DNK bygger det globale etterretningsbildet for å støtte beslutningstaking blant våre medlemmer på kort til lang sikt. Dette gjør vi gjennom et profesjonelt oppsett bestående av et utvidet kildenettverk og dyktige etterretningsanalytikere.

DNK IOC støtter også våre medlemmer med krisehåndtering om nødvendig.

Vaktoffiseren er IOCs kontaktpunkt for DNK-medlemmer og deres fartøyer i sikkerhets- og beredskapsspørsmål.

Aeger Group sine ansatte har blitt vaktoffiserer fullt integrert med DNKs etterretnings- og operasjonssenter (IOC). IOC tilbyr 24/7/365 tapsforebygging og tapsreduserende tjenester til alle skip som er forsikret av DNK. på den måten er Aeger Group med på å utøke verdien av tjenesten som tilbys medlemmene.

Aeger Group tilbyr også krisehåndteringsstøtte og medisinsk støttetjenester i fjerntliggende havner. Tjenester som spenner fra utplassering av medisinske team til medisinske evakueringer.

DNKs etterretnings- og operasjonssenter (IOC) tilbyr 24/7/365 tapsforebygging og tapsreduserende tjenester til alle skip som er forsikret av DNK. I 2021 så DNK at de hadde et behov for å styrke sin tjenesteportefølje ytterligere for for å kunne ivareta deres medlemmer og for å kunne møte fremtiden.

Du kan lese mer om teamet som bistår DNKs etterretnings- og operasjonssenter (IOC) her

Den Norske Krigsforsikring for Skib, Gjensidig Forening


Krig, terrorisme og piratvirksomhet kan føre til store tap som shipping- og offshoreindustrien ofte blir berørt av. Å sørge for krigsdekning er Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) sin forretning. Foreningens formål er på gjensidig basis å forsikre interesser knyttet til fartøy, borerigger og lignende bevegelige enheter mot krigsrisiko.

DNK er et norsk forsikringsselskap som forsikrer interesser knyttet til fartøy, borerigger og lignende bevegelige enheter mot krigsrisiko. DNK er organisert som en gjensidig forening der foreningens medlemmer er sikret. Alle våre medlemmer er enten norskeide eller forvaltede selskaper som har en betydelig interesse i den nasjonale shippingindustrien.

DNK er en av de største aktørene i det marine krigsrisikomarkedet. DNKs risiko dekkes gjennom en omfattende reassuranseordning i det internasjonale markedet. Et av DNKs viktigste mål er å gi medlemmene en omfattende portefølje av krigsrisikoforsikringsprodukter til konkurransedyktige betingelser.