En stor multinasjonal naturressursorganisasjon

En stor multinasjonal naturressursorganisasjon

Vår kunde måtte restrukturere sin forretningsmodell for å håndtere de økonomiske konsekvensene av pandemien - Vic Pretorius, Seniorrådgiver Aeger Group AS

Forstå kundens krav

Under Covid-19-pandemien måtte vår klient, en stor multinasjonal naturressursorganisasjon, restrukturere sin forretningsmodell for å håndtere de økonomiske konsekvensene av pandemien. Dette ble imidlertid møtt med motstand fra en mengde interessenter. Dette inkluderte den nasjonale regjeringen; truer med ekspropriasjon dersom planforslaget blir gjennomført.

Det mest levedyktige alternativet ville være å legge til rette for en minnelig salgsprosess fra kundens perspektiv. Dette vil imidlertid kreve en betydelig endring i interessentenes oppfatning og strategisk reposisjonering av organisasjonen.

Vår strategidrevne tilnærming

Løsningen vi leverte var informasjonsdrevet, risikosentrert, proaktiv og designet for å legge til rette for kontinuerlig forbedring gjennom hele prosessen.

· Støtte for forretningskontinuitet: Gis gjennom en kombinasjon av risikoanalyse, etterretningsstøttestrukturer og interessentanalyse for å aktivt posisjonere organisasjonen.

· Beredskapsstøtte: Gjennomgå og endre eksisterende planer og protokoller og gi råd om passende eskaleringsnivåer gjennom forhåndsbestemte utløsere.

· Evakueringsstøtte: Tilveiebringelse av evakueringsstøttestrukturer som muliggjør rettidig og sikker evakuering av utenlandspersonell til internasjonale destinasjoner.

· Fysisk sikkerhetsveiledning: Gi fysisk sikkerhetsveiledning, inkludert reisesikkerhet for reisende, sikkerhetsprotokoller for fastboende ansatte og sikring av verdier.

· Strategisk veiledning: Analyse av all relevant informasjon, oppfatninger, interessenter, prosesser og sammenligning med strategiske mål for variable parter for å forme en levedyktig respons og reposisjonere organisasjonen for å møte beredskap.

Å forstå utfordringene vi sto overfor

Vi møtte mange utfordringer og komplekse problemstillinger. Basert på dette trengte vi å forstå hele situasjonen, hva som kreves av vår kundes organisasjon, og hvordan vi best kunne gi råd til våre kunder og effektivt støtte deres beslutningstaking. Her er noen av utfordringene:

· En kort tidsramme for å vurdere situasjonen, etablere en levedyktig tilnærming og produsere resultater.

· Kulturforskjeller mellom de ulike interessentene.

· Forventningsstyring – de involverte interessentene hadde forskjellige forventninger, og en delt forståelse måtte innføres for at prosessen skulle gå videre.

· Trusler og utsatthet for toppledelsen.

· Fagforeningspress – streiker og opptøyer.

· Misnøye fra lokalsamfunn og sporadiske protestaksjoner og landinvasjoner.

· Desinformasjon og negativ mediedekning overfor klienten fører til skade på omdømmet.

· En silet ledelsesstruktur – mangel på samarbeid mellom avdelinger og ledere.

· Sosioøkonomiske faktorer som aktivt driver kriminalitet i underregionen.

Vår tilnærming tillot kunden å proaktivt reposisjonere organisasjonen for å tillate en sikker avhendingsprosess godkjent av alle relevante interessenter, opprettholde forretningsmål og ivareta omdømmet.

Etablering av felles mål

Vårt primære mål var å reposisjonere organisasjonen så raskt som mulig for å la forhandlingene fortsette åpent og transparent uten eksternt press eller innblanding.

· Opprettholde et trygt og sikkert arbeidsmiljø for ansatte, pårørende og tjenesteleverandører under påfølgende forhandlings- og overgangsfaser.

· Effektivt posisjonere organisasjonen slik at virksomheten kan fortsette som normalt (business continuity).

· Aktivere og effektivt drive organisasjonsstrategien fremover.

· Forstå interessenter og sosiale landskap for å gi strategisk veiledning.

· La organisasjonen forhandle effektivt uten uforutsett eksternt press.

Du kan lære mer om teamet som hjalp kunden vår ved å klikke på lenkene Vic Pretorius & Amund Ole Flesvik

En stor multinasjonal naturressursorganisasjon