1-dags gjenoppfriskningskurs

Vi anbefaler gjennomføring av oppfriskningskurs hvert tredje år. Dette for å vedlikeholde og oppdater egne kunnskaper og praktiske ferdigheter innenfor reisesikkerhet.  Gjenoppfriskningskurset vårt fokuserer på praktiske økter som dekker sikkerhetsbevissthet, førstehjelp og konflikthåndtering.

Er du interessert i melde deg på kurs? Kontakt oss på kurs@aeger.no

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together