1-dags gjenoppfriskningskurs

Vi anbefaler gjennomføring av oppfriskningskurs hvert tredje år. Dette for å vedlikeholde og oppdater egne kunnskaper og praktiske ferdigheter innenfor reisesikkerhet.  Gjenoppfriskningskurset vårt fokuserer på praktiske økter som dekker sikkerhetsbevissthet, førstehjelp og konflikthåndtering.

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together