3-dagers reisesikkerhetskurs

En forkortet versjon av vårt 5-dagers sikkerhetskurs. Kurset tilpasses til kundens spesifikke behov, avhengig av reisemønster og operasjonsområde. Kurset inneholder følgende emner:

  • Praktisk reisesikkerhet og situasjonsbevissthet.
  • Konflikthåndtering.
  • Førstehjelp i risikoutsatte områder.
  • Innføring i teoretisk og praktisk gisseltrening.

Kurset gjennomføres på øvingsområdet vårt og inneholder mange praktiske øvelser. Kurset har et høyt antall instruktører for å sikre nødvendig læring.

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together