3-dagers reisesikkerhetskurs

En forkortet versjon av vårt 5-dagers sikkerhetskurs. Kurset tilpasses til kundens spesifikke behov, avhengig av reisemønster og operasjonsområde. Kurset inneholder følgende emner:

  • Praktisk reisesikkerhet og situasjonsbevissthet.
  • Konflikthåndtering.
  • Førstehjelp i risikoutsatte områder.
  • Innføring i teoretisk og praktisk gisseltrening.

Kurset gjennomføres på øvingsområdet vårt og inneholder mange praktiske øvelser. Kurset har et høyt antall instruktører for å sikre nødvendig læring.

Er du interessert i melde deg på kurs? Kontakt oss på kurs@aeger.no

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together