Aeger Group E-læringskurs i reisesikkerhet

En online løsning som gir en introduksjon til sikkerhet for reiser i områder med lav til middels risiko. Kurset fokuserer på grunnleggende aspekter som risikoforståelse, situasjonsbevissthet og hvordan unngå potensielt truende situasjoner.

Er du interessert i melde deg på kurs? Kontakt oss på kurs@aeger.no

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together