5-dagers Hostile Environment Awareness Training (HEAT)

HEAT kurset gjennomføres i henhold til, og går utover standardene, satt av ENTRi (European New Training Initiative for Civilian Crisis Management). Dette er et intensivt kurs som fokuserer på reise og operasjoner i mellom- og høyrisikoområder. Kurset består av:

  • Praktisk reisesikkerhet og situasjonsbevissthet.
  • Hvordan gjennomføre en sikkerhetsrisikovurdering.
  • Utvidet konflikthåndtering.
  • Førstehjelp i utsatte områder.
  • Omfattende teoretisk og praktisk gisseltrening.
  • Bruk av kommunikasjonsutstyr og navigasjon.
  • Miner / IED og UXO-bevissthet.
  • Kjønnsrelatert/seksualisert vold.
  • Stressmestring.

Kurset forbereder deltakerne gjennom teoretiske leksjoner og realistiske scenarioer for reise og arbeid i risikoutsatte områder.

Er du interessert i melde deg på kurs? Kontakt oss på kurs@aeger.no

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together