5-dagers Hostile Environment Awareness Training (HEAT)

HEAT kurset gjennomføres i henhold til, og går utover standardene, satt av ENTRi (European New Training Initiative for Civilian Crisis Management). Dette er et intensivt kurs som fokuserer på reise og operasjoner i mellom- og høyrisikoområder. Kurset består av:

  • Praktisk reisesikkerhet og situasjonsbevissthet.
  • Hvordan gjennomføre en sikkerhetsrisikovurdering.
  • Utvidet konflikthåndtering.
  • Førstehjelp i utsatte områder.
  • Omfattende teoretisk og praktisk gisseltrening.
  • Bruk av kommunikasjonsutstyr og navigasjon.
  • Miner / IED og UXO-bevissthet.
  • Kjønnsrelatert/seksualisert vold.
  • Stressmestring.

Kurset forbereder deltakerne gjennom teoretiske leksjoner og realistiske scenarioer for reise og arbeid i risikoutsatte områder.

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together