Business continuity

Vi etablerer systemer som forbereder virksomheten til å forebygge og håndtere uønskede hendelser slik at forretningsdriften løper uavbrutt. Vi tror på å tilføre kundene våre verdi, og tilstedeværelsen av et godt system, og at gode planer for business continuity gir konkurransefortrinn. Vi bistår virksomheten med å gjenopprette normal drift etter en alvorlig hendelse.

  • Business Impact analyser: Vi hjelper deg med å forstå hvordan virksomheten din kan påvirkes av både eksisterende trusler og trusselutviklingen slik at nødvendige risikoreduserende tiltak implementeres på rett sted til riktig tid.
  • Utarbeidelse av kontinuitetsplaner med fokus på å beskytte egne interesser og ivareta både mennesker, miljø, materielle verdier, og omdømme. Vi etablerer grunnlag og rammeverk for en effektiv respons.
  • Revisjon av eksisterende business continuity system og planer.
  • Opplæring og trening. Vi tilbyr realistiske scenarier med fokus på læring.
  • Bistand til å håndtere uforutsette hendelser som krever inngående forståelse for business continuity.
Er du interessert i melde deg på kurs? Kontakt oss på kurs@aeger.no

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together