Business continuity

Vi etablerer systemer som forbereder virksomheten til å forebygge og håndtere uønskede hendelser slik at forretningsdriften løper uavbrutt. Vi tror på å tilføre kundene våre verdi, og tilstedeværelsen av et godt system, og at gode planer for business continuity gir konkurransefortrinn. Vi bistår virksomheten med å gjenopprette normal drift etter en alvorlig hendelse.

  • Business Impact analyser: Vi hjelper deg med å forstå hvordan virksomheten din kan påvirkes av både eksisterende trusler og trusselutviklingen slik at nødvendige risikoreduserende tiltak implementeres på rett sted til riktig tid.
  • Utarbeidelse av kontinuitetsplaner med fokus på å beskytte egne interesser og ivareta både mennesker, miljø, materielle verdier, og omdømme. Vi etablerer grunnlag og rammeverk for en effektiv respons.
  • Revisjon av eksisterende business continuity system og planer.
  • Opplæring og trening. Vi tilbyr realistiske scenarier med fokus på læring.
  • Bistand til å håndtere uforutsette hendelser som krever inngående forståelse for business continuity.

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together