Risikostyring

Vi har en trusselorientert tilnærming der identifikasjon av trusler mot kundens verdier er sentralt. Vi utarbeider scenarioer, evaluerer eksisterende sikringstiltak mot disse scenarioene før risikobildet fastsettes og eventuelle risikoreduserende tiltak detaljeres.  Vår tilnærming er basert på ISO 31 000 og i overensstemmelse med NS5830-serien.

Vi tilbyr

  • Sikringsrisikoanalyser. Sikringsrisikoanalyser tjener som viktige verktøy for ledelsens beslutning, både ved inngang i nye markeder og for prioritering og innføring av tiltak.
  • Sikringsplaner. Design og implementering av helhetlige risikoreduserende tiltak. Tiltakene tilpasses kundens spesielle behov, og legger grunnlag for kontinuerlig forbedring.
  • Etablering av en sikkerhetskultur som effektivt identifiserer nye trusler og reagerer på uforutsette endringer i omgivelsene.
  • Opplæring og veiledning i sikringsrisikostyring tilpasset kundens behov.
  • Bistand ved sikringshendelser. Vi bistår ved håndtering av selve hendelsen og gjennom identifikasjon av lærdommer i etterkant – slik at ytterligere robusthet bygges inn i organisasjonen.
Er du interessert i melde deg på kurs? Kontakt oss på kurs@aeger.no

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together