Sikringsstyring

I dagens komplekse globaliserte virkelighet er evne til innovasjon og fleksibilitet strategiske drivere. Vi leverer skreddersydde løsninger som gir våre kunder et konkurransefortrinn i møte med ulike miljøer og nye markeder.

Vi integrerer sikring i virksomhetsstyringen, og bidrar til operasjonalisering gjennom opplæring og programmer for å bygge sikkerhetskultur.

Kontinuerlig oppfølging gjennom utforming av kontrolltiltak, revisjoner og oppfølging av hendelser og avvik sikrer ikke bare etterlevelse - det utvikler også en lærende og robust organisasjon med evne til å møte nye utfordringer.

Tjenester

  • Design og implementering av et skreddersydd sikringsstyringssystem og -rammeverk som reflekterer virksomhetens behov.
  • Konseptualisering og implementering av sikkerhetstiltak og kontrollmekanismer som bygger en robust organisasjon med evne til læring.
  • Utleie av fagpersoner med høy kompetanse og solid erfaring fra risikoområder som vil ta ansvar for sikringsstyringen.
  • Sikre kvalitet og beste praksis gjennom inngående kjennskap til standardene ISO 9001, ISO 31000 og ISO 22301.
  • Etablere og utvikle en sunn sikkerhetskultur av høy standard.
  • Overføring av kompetanse gjennom opplæring og veiledning av kunden i sikkerhetsledelse gjennom prosjektets livssyklus.
  • Sikkerhetsrevisjoner som vurderer organisasjons ståsted med hensyn til standarder og internasjonalt akseptert beste praksis.
Er du interessert i melde deg på kurs? Kontakt oss på kurs@aeger.no

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together