Sikringsstyring

I dagens komplekse globaliserte virkelighet er evne til innovasjon og fleksibilitet strategiske drivere. Vi leverer skreddersydde løsninger som gir våre kunder et konkurransefortrinn i møte med ulike miljøer og nye markeder.

Vi integrerer sikring i virksomhetsstyringen, og bidrar til operasjonalisering gjennom opplæring og programmer for å bygge sikkerhetskultur.

Kontinuerlig oppfølging gjennom utforming av kontrolltiltak, revisjoner og oppfølging av hendelser og avvik sikrer ikke bare etterlevelse - det utvikler også en lærende og robust organisasjon med evne til å møte nye utfordringer.

Tjenester

  • Design og implementering av et skreddersydd sikringsstyringssystem og -rammeverk som reflekterer virksomhetens behov.
  • Konseptualisering og implementering av sikkerhetstiltak og kontrollmekanismer som bygger en robust organisasjon med evne til læring.
  • Utleie av fagpersoner med høy kompetanse og solid erfaring fra risikoområder som vil ta ansvar for sikringsstyringen.
  • Sikre kvalitet og beste praksis gjennom inngående kjennskap til standardene ISO 9001, ISO 31000 og ISO 22301.
  • Etablere og utvikle en sunn sikkerhetskultur av høy standard.
  • Overføring av kompetanse gjennom opplæring og veiledning av kunden i sikkerhetsledelse gjennom prosjektets livssyklus.
  • Sikkerhetsrevisjoner som vurderer organisasjons ståsted med hensyn til standarder og internasjonalt akseptert beste praksis.

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together