Førstehjelp i utsatte områder - Aeger First Responder

Aeger First Responder er et skreddersydd førstehjelpskurs med fokus på viktige ferdigheter som setter deltakerne i stand til å redde liv. Kurset ledes og gjennomføres av kvalifisert medisinsk personell med omfattende kunnskap fra prehospital virksomhet i områder med høy trussel. Kurset er spesielt utformet for å møte utfordringer ved reiser i risikoutsatte områder.

Er du interessert i melde deg på kurs? Kontakt oss på kurs@aeger.no

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together