Førstehjelp i utsatte områder - Aeger First Responder

Aeger First Responder er et skreddersydd førstehjelpskurs med fokus på viktige ferdigheter som setter deltakerne i stand til å redde liv. Kurset ledes og gjennomføres av kvalifisert medisinsk personell med omfattende kunnskap fra prehospital virksomhet i områder med høy trussel. Kurset er spesielt utformet for å møte utfordringer ved reiser i risikoutsatte områder.

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together