Learning Management System (LMS)

Vi har eget LMS som gir en unik mulighet for kompetansestyring. I LMS er det mulig å skreddersy kurs etter kundens behov. Informasjonen lagres i LMS og gjør det enkelt å holde oversikt over kompetansen den enkelte opparbeider seg. Det er også mulig å integrere LMS opp mot virksomhetens HR system.

Det kan lages egne læringsstier som kan inneholde både e-læringskurs og praktiske kurs med instruktører. Påmeldingen kan skje både som push – hvor deltakerne blir invitert – eller som pull – hvor deltakerne melder på seg selv. Kursene knyttes opp mot roller slik at det er mulig å differensiere hvilken kompetanse de forskjellige rollene trenger.

Er du interessert i melde deg på kurs? Kontakt oss på kurs@aeger.no

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together