Learning Management System (LMS)

Vi har eget LMS som gir en unik mulighet for kompetansestyring. I LMS er det mulig å skreddersy kurs etter kundens behov. Informasjonen lagres i LMS og gjør det enkelt å holde oversikt over kompetansen den enkelte opparbeider seg. Det er også mulig å integrere LMS opp mot virksomhetens HR system.

Det kan lages egne læringsstier som kan inneholde både e-læringskurs og praktiske kurs med instruktører. Påmeldingen kan skje både som push – hvor deltakerne blir invitert – eller som pull – hvor deltakerne melder på seg selv. Kursene knyttes opp mot roller slik at det er mulig å differensiere hvilken kompetanse de forskjellige rollene trenger.

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together