Reisesikkerhet

Reise medfører risiko, det er krevende og kan virke ødeleggende om ansatte utsettes for en alvorlig hendelse. De ansatte representerer også den viktigste verdien i enhver organisasjon, og arbeidsgiver er etter arbeidsmiljøloven ansvarlig for de ansattes sikkerhet også ved reise og arbeid i utlandet Vi bistår våre kunder med å utarbeide effektive løsninger som ivaretar de ansattes sikkerhet.

Tjenester

  • Reisesikkerhet inn i styringssystemet. Vi utarbeider og operasjonaliserer rammeverk etter beste praksis for ivaretakelse av reisesikkerhet. Vi integrerer reisesikkerhet i virksomhetsstyringen i din organisasjon, og bidrar til at våre kunder trygger egne ansatte i utlandet.
  • Sikkerhetsopplæring som tilfører ansatte på reise kunnskaper og ferdigheter slik at de unngår å havne i truende situasjoner og evner å håndtere disse om de likevel oppstår.
Er du interessert i melde deg på kurs? Kontakt oss på kurs@aeger.no

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together