Reisesikkerhet

Reise medfører risiko, det er krevende og kan virke ødeleggende om ansatte utsettes for en alvorlig hendelse. De ansatte representerer også den viktigste verdien i enhver organisasjon, og arbeidsgiver er etter arbeidsmiljøloven ansvarlig for de ansattes sikkerhet også ved reise og arbeid i utlandet Vi bistår våre kunder med å utarbeide effektive løsninger som ivaretar de ansattes sikkerhet.

Tjenester

  • Reisesikkerhet inn i styringssystemet. Vi utarbeider og operasjonaliserer rammeverk etter beste praksis for ivaretakelse av reisesikkerhet. Vi integrerer reisesikkerhet i virksomhetsstyringen i din organisasjon, og bidrar til at våre kunder trygger egne ansatte i utlandet.
  • Sikkerhetsopplæring som tilfører ansatte på reise kunnskaper og ferdigheter slik at de unngår å havne i truende situasjoner og evner å håndtere disse om de likevel oppstår.

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together