Teamleder kurs

Aeger Groups Teamleder kurs retter seg mot teamledere på operasjonelt nivå, og forbereder til ledelse under utfordrende og komplekse forhold. Kurset inneholder blant annet følgende emner:

  • Teoretisk og praktisk innføring i team og teamledelse
  • Konflikthåndtering og kommunikasjon
  • Systematisert egenrefleksjon
  • Jeg i rollen som leder
  • Ledelse i svært utfordrende situasjoner
  • Etikk og moral

Kurset strekker seg over 5 hele dager hvor teoretisk innføring spiller en nøkkelrolle i et omfattende praktisk øvingsopplegg. Kurset gir deltakerne en unik mulighet til individutvikling i rollen som leder.

Er du interessert i melde deg på kurs? Kontakt oss på kurs@aeger.no

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together