Teamleder kurs

Aeger Groups Teamleder kurs retter seg mot teamledere på operasjonelt nivå, og forbereder til ledelse under utfordrende og komplekse forhold. Kurset inneholder blant annet følgende emner:

  • Teoretisk og praktisk innføring i team og teamledelse
  • Konflikthåndtering og kommunikasjon
  • Systematisert egenrefleksjon
  • Jeg i rollen som leder
  • Ledelse i svært utfordrende situasjoner
  • Etikk og moral

Kurset strekker seg over 5 hele dager hvor teoretisk innføring spiller en nøkkelrolle i et omfattende praktisk øvingsopplegg. Kurset gir deltakerne en unik mulighet til individutvikling i rollen som leder.

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together