Tekniske sikkerhetsundersøkelser (TSU)

Industriell spionasje har vist en betydelig oppadgående trend og utføres av utenlandske etterretningstjenester og konkurrerende selskaper.

Deres målsetting er å samle inn informasjon som kan gi konkurransefordeler og kartlegge kritisk infrastruktur for å forberede fremtidig sabotasje.Den dominerende trusselen mot et statisk miljø er en mikrofon som er plassert i tak, vegger, inventar eller elektronisk utstyr.

TSCM søk er detaljerte og tar tid. Det finnes ingen teknikk eller ett stykke teknisk utstyr som alene vil håndtere problemet. Flere teknikker må brukes for å håndtere forskjellige typer lydovervåknings- og overføringsenheter.

Vår tilnærming til TSCM undersøkelse innebærer bruk av avansert teknologi og vitenskapelig baserte prosedyrer for å utføre omfattende søk etter overvåkningsenheter.

Vi tilbyr det mest teknologisk avanserte søketeamet for mottiltak i Norge, med over 30 års operatørerfaring over hele verden.

Er du interessert i melde deg på kurs? Kontakt oss på kurs@aeger.no

Hvordan jobber vi

Les mer om oss

Kontakt oss

La oss jobbe sammen

How We Work

Learn more about our creative process

Contact Us

Let’s create something great together